Uy tín
Nhanh chóng
Tiết kiệm
Thuận tiện
Hỗ trợ đặt vé qua các kênh:
Logo support
Logo support
Logo support

Chính sách đổi trả hủy vé

   

Chính sách đổi trả vé của Phongvetranchau như sau:

  1. Người sử dụng chấp thuận rằng các Hãng hàng không truyền thống cũng như các LCC có thể thay đổi các thông số của vé máy bay (ví dụ như: Thay đổi giờ khởi hành) sau khi vé máy bay đã được xuất vì một số lý do chủ quan từ Hãng hàng không hoặc LCC hoặc vì các lý do bất khả kháng. Hãng hàng không truyền thống hoặc LCC chịu trách nhiệm về thay đổi này. Trong trường hợp nhận được thông tin về việc thay đổi từ các Hãng hàng không hoặc LCC, Phongvetranchau.com sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng cũng như giải pháp đề nghị của các Hãng hàng không hoặc LCC.
  2. Thông thường các Hãng hàng không truyền thống và các LCC không cho phép việc đổi tên hành khách. Trong một số đặc biệt, nếu Hãng hàng không hoặc các LCC cho phép đổi tên hành khách thì Phongvetranchau.com sẽ thực hiện việc đổi tên theo yêu cầu của Người sử dụng. Người sử dụng đồng ý trả Phí dịch vụ cho Phongvetranchau.com để thực hiện việc đổi tên hành khách.

Chính sách hủy vé của Phongvetranchau như sau:

  1. Người sử dụng chấp thuận rằng các Hãng hàng không truyền thống cũng như các LCC có thể hủy vé máy bay (Hãng hàng không hoặc LCC kết thúc hợp đồng vận chuyển) sau khi vé máy bay đã được xuất vì một số lý do chủ quan từ Hãng hàng không hoặc LCC hoặc vì các lý do bất khả kháng. Hãng hàng không truyền thống hoặc LCC chịu trách nhiệm về việc hủy vé máy bay này. Trong trường hợp nhận được thông tin về việc hủy vé từ các Hãng hàng không hoặc LCC, Phongvetranchau.com sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng cũng như giải pháp đề nghị của các Hãng hàng không hoặc LCC.
  2. Trong trường hợp Hãng hàng không truyền thống hoặc LCC có các điều kiện về việc hủy vé trong bảng giá thì Người sử dụng có quyền hủy vé theo đúng các điều kiện đó (Người sử dụng kết thúc hợp đồng vận chuyển).
  3. Trong trường hợp hủy vé, các khoản Phí dịch vụ mà Người sử dụng đã trả cho Phongvetranchau.com sẽ không được trả lại.
  4. Để thực hiện việc hủy vé, Người sử dụng liên hệ với Trung tâm hỗ trợ Phongvetranchau.com bằng điện thoại hoặc email.

19000393